Proiecte ale Consiliului Local Curteşti
Afisari | 1-20 din total: 164
1
2
3
4
5
6
7
Inainte

Nr.Nume FisierAn

1265 Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul financiar privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Botoșani + regulament 2022
1903 Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Curtești -membru, membru supleant- în comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de Director al Șc. Gim. nr.1 Orăseni-Deal com. 2022
12643 Proiect de hotarare privind aprobarea documentației „Elaborare Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii unui cartier de locuințe cuplate (tip duplex) P+1E, împrejmuire și branșamente/utilități” - Titei C-tin 2022
365 Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani de la bugetul local în vederea achitării contravalorii serviciilor de salubrizare pentru instituțiile publice, respectiv domeniul public și privat al comunei Curtești 2022
111 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Curtești pentru anul 2022. 2022
1663 Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei pentru obținerea atestatului de producător, respectiv a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. 2022
336 Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind achiziționarea de bunuri în vederea modernizării sistemului de supraveghere video pentru Primăria Curtești. 2022
294 Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021 din excedentul anului 2020 2022
14059 Proiect de hotărâre privind realizarea site-ul oficial al Primăriei comunei Curtești 2022
725 Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două imobile – teren în suprafața de 580 mp., înscris în Cartea funciară a Comunei Curtești nr. 57944, cu terenul în suprafață de 2171 mp., înscris în Cartea funciară com Curtesti 2022
7306 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară la 30 iunie 2022 2022
368 Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Curtești pentru anul 2022 2022
229 Proiect de hotărare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Dezvoltare sistem de distribuție de gaze naturale în localitățile Hudum, Mănăstirea Doamnei și Agafton, 2022
497 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru “CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+M – ÎNTOCMIRE PUZ”, teren situat în intravilanul și extravilanul localității Băiceni, com. Curtești, benef 2022
581 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru “ÎNFIINȚARE CIMITIR ÎN LOCALITATEA HUDUM, Com. Curtești, Jud Botoșani” teren situat în extravilanul localității în p.c. 43/13 C.F./CAD 54970, supra 2022
1327 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al Comunei Curtești. 2022
1327 Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al Comunei Curtești a imobilului – teren intravilan 234mp, loc. Orășeni-Deal, jud. Botoșani, Pc 681/4, CF nr. 50053 Curtești 2022
112 Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a anului curent din excedentul anului precedent. 2022
1615 Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind achiziționarea serviciilor de proiectare și realizare puț de mare adâncime la Școala Orășeni Deal. 2022
1738 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Curtești pentru anul 2022. 2022

1
2
3
4
5
6
7
Inainte
Cum considerați activitatea primăriei comunei Curtești, în relația cu cetățenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 972
Euro4.9184RON
Dolar American4.7383RON
Lira Sterlina5.6933RON
Franc Elvetian4.9890RON
Aur267.3958RON