Proiecte ale Consiliului Local Curteşti
Afisari | 1-20 din total: 90
1
2
3
4
5
Inainte

Nr.Nume FisierAn

2041 Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri din cadrul Consiliului Local al comunei Curtești în Consiliul de administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Botoșani” 2021
376 Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării HCL nr. 13/11.03.2006 privind identificarea beneficiarilor, precum și de soluționare a situațiilor identificate potrivit legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățămân 2021
2691 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Curtesti pentru anul 2021 2021
11921 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării nomenclatorului stradal în comuna Curtești 2021
408 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Curtești 2021
1208 Proiect de hotărâre privind majorarea taxei de salubrizarepentru anul 2021. 2021
1303 Proiect de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral al pajistilor permanente pentru persoane fizice și juridice întocmit de Directia pentru Agricultura Judeteana Botosani 2021
997 Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 1798/20.03.2006 2021
2564 Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Curtești prin Consiliul Local la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus” 2021
2916 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamnetului de organizare si functionare al Consiliului local Curtesti 2020
2559 Proiect de hotarare pentru aprobarea documentației PUZ în localitatea Curtești, Zona Lebada Rai în vderea realizarii obiectivului Lotizare în scopul construirii de locuințe și funcțiuni complementare, ridicare interdicți 2020
3575 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, aprobat inițial prin HCL nr. 22/20.02.2020. 2020
3981 Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Curtesti în ADIA ECOPROCES în vederea aprobarii Actului adițional nr. 5 2020
4926 Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii cheltuielilor cu contribuția lunară pentru asistarea și îngrijirea în centre rezidențiale a persoanelor vârtnice care nu au venituri sau au venituri insuficiente pentru achitarea contrib 2020
4657 Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor nou apărute ale secțiunii de dezvoltare a anului curent și a golurilor temporare de casă provenite din decalajele între venituri și cheltuielile secțiunii de dezvoltare din exced 2020
3552 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Curtești, județul Botoșani 2020
4007 Proiectul de Hotărâre privind acordarea dreptului de uz și de servitute pentru SC Delgaz Grid 2020
4146 Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii cheltuielilor nou apărute ale secțiunii de dezvoltare a anului curent din excedentul nerepartizat al anului precedent. 2020
4124 Convocator CL in sedinta extraordinara pt data de 08.05.2020 2020
4123 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public. 6. Proiectul de Hotărâre privind acordarea d 2020

1
2
3
4
5
Inainte
Cum considerați activitatea primăriei comunei Curtești, în relația cu cetățenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 638
Euro4.9266RON
Dolar American4.0881RON
Lira Sterlina5.6915RON
Franc Elvetian4.4961RON
Aur235.7106RON