Curteşti - ConcursuriAnunt rezultate finale la concursul de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Buget, impozite și taxe locale
Anunt rezultate finale la concursul de promovare in functia publică vacanta de Sef birou Administratie publică locală, registrul agricol, fond funciar și juridic

Anunț privind rezultatul probei interviu  la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului buget, impozite și taxe locale, resurse umane

Anunț privind rezultatul probei interviu la concursul de promovare în funcție publică de conducere vacantă de Șef birou Administrație publică locală, registrul agricol, fond funciar și juridic

Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare în funcție publică de coducere vacantă de Șef birou Administrație publică locală, registrul agricol, fond funciar și juridic

Anunt nr.9391/01.08.2022 privind rezultatul probei scrise la concursul privind ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului buget, impozite și taxe locale, resurse umane

Anunt nr. 9020/20.07.2022 privind selecția dosarelor la concursul de consilier, clasa I compartimentul Urbanism și achiziții publice
Anunt selectie dosare concurs Șef birou administratie publică locală, registrul agricol, fond funciar și juridic

Anunt selectie dosare concurs Inspector superior în cadrul Biroului buget, impozite și taxe locale, resurse umane

Formular inscriere concurs consilier asistent in cadrul compartimmentului Urbanism si achizitii publice

Formular inscriere concurs de promovarea in functia publica de conducere de sef birou Administratie publica locala, registrul agricol, fond funciar si juridic

Anunt nr. 8006/29.06.2022 privind organizarea concursului de promovare pe functia publica de conducere de sef birou administratie publica locala, registrul agricol, fond funciar si juridic

Anunt nr. 8005/29.06.2022 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier asistent in cadrul compartimentului Urbanism si achizitii publice 

Formular de inscriere concurs inspector superior in cadrul Biroului Buget, impozite si taxe locale, resurse umane

Anunt nr. 7538/17.06.2022 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector superior in cadrul Biroului buget, impozite si taxe locale, resurse umane

Anunt nr. 7196/08.06.2022 privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier juridic asistent

Anunt nr. 7061/06.06.2022 privind rezultatul la proba interviu pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier juridic asistent

Anunt nr. 7044/06.06.2022 privind rezultatul la proba scrisa pprivind concurs pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier juridic asistent

Anunt nr. 6671/25.05.2022 privind rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul organizar in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta de consilier juridic asistent
Anunt rezultate finale la concursul de promovare în grad imediat superior celui detinut

Anunt rezultate proba interviu la concursul de promovare in grad imediat superior celui detinut


Anunt rezultate finale la concursul de ocupare a functiei publice de executie de referent III, grad superior


Anunt rezultate proba scrisa la concursul de promovare in grad imediat superior celui detinut

Anunt rezultate proba interviu la concursul de ocupare a functiei de referent III, grad superior
Anunt rezultate proba scrisa la concursul de ocupare a functiei de referent III, grad superior 
Anunt selectie dosare concurs de promovare in grad preofesional imediat superior celui detinut
Anunt selectie dosare concurs recrutare in functia publica de executie de referent superior din cadrul compartimentului Buget, Impozite si taxe locale, resurse umane 

Formular inscriere concurs consilier juridic asistent

Anunt nr. 5588/05.05.2022 privind concursul pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier juridic, grad profesional asistent, in cadrul compartimentului Administratie publica locala, registrul agricol, fond fucniar si juridic

Anunt rezultate finale examen de promovare

Anunt rezultat proba interviu examen de promovare in functia publica de conducere de sef birou buget, impozite si taxe locale, resurse umane

Anunt rezultat proba scrisa examen promovare in functia publica de conducere de sef birou buget, impozite si taxe locale, resurse umane

Anunt rezultat selectia dosarelor concurs promovare in functia publica de conducere sef birou buget, impozite si taxe locale, resurse umane
Formular de inscriere concurs referent, clasa III, grad profesional superior, Birou Buget, impozite si taxe locale, resurse umane, organizat in data de 12 mai 2022

Anunt nr. 4631/12.04.2022 privind concursul de ocupare a functiei publice de executie de referent, clasa III, grad profesional superior in cadrul Biroului buget, Impozite si taxe locale, resurse umane

Anunt nr. 4561/11.04.2022 privin concursul de promovare in grad profesional superior organizat in data de 16.05.2022

Anunt nr. 4032/29.03.2022 privind concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de - Sef Birou buget, impozite si taxe locale, resurse umane.

Anunt rezultate finale concurs ocuparea functiei publice de executie de referent, clasa III, grad profesional superior - 16.03.2022

Anunt privind rezultatul probei scrise la concursul privind ocuparea funcției publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior - 14.03.2021

Anunt rezultate selectie dosare concurs referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Biroului Buget, impozite și taxe locale, resurse umane.

Formular înscriere concurs - referent superior - Birou buget, impozite si taxe locale, resurse umane.

Anunt concurs nr. 1619/08.02.2022 privind ocuparea functiei publice vacante de referent superior in cadrul biroului Buget, impozite si taxe locale, resurse umane.

Anunt rezultate finale consurs ocuparea functiei publice de executie de inspector debutant 08.11.2021
Anunt rezultate finale concurs ocupare functie publica de executie de consilier debutant 08.11.2021

Anunț privind rezultatul probei interviului la concursul privind ocuparea funcției publice de execuție vacant- de inspector-05.11.2021

Anunț privind rezultatul probei interviului la concursul privind ocuparea funcției publice de execuție vacant- de consilier - 05.11.2021

Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul privind ocuparea funcției publice de execuție vacant- de inspector -03.11.2021

Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul privind ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier-03.11.2021

Anunt rezultate selectie dosare concurs inspector, consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul Administrație publica locala, registrul agricol, fond funciar si juridic 

Centralizator rezultate finale la concursul privind ocuparea funcției de execuție de consilier juridic debutant-14.10.2021


Rezultate proba interviului la concursul privind ocuparea funcției de execuție de consilier juridic debutant-13.10.2021

Rezultate proba scrisă la concursul privind ocuparea funcției de execuție de consilier juridic debutant-11.10.2021

Formular inscriere concurs inspector/consilier debutant compartimentul Admiistratie publica locala, registrul agricol, fond funciar si juridic

Anunt concurs nr. 10.032/04.10.2021 privind ocuparea a doua functii publice vacante de inspector debutant si consilier debutant la Compartimentul Administratie publica locala, registrul agricol, fond funciar si juridic

Proces verbal afisare rezultate selectie dosare concurs consilier juridic debutant Compartiment Administratie publica locala, registrul agricol, fond funciar si juridic

Anunt concurs nr. 8614/14.09.2021 privind ocuparea functiei contractuale vacanta de consilier juridic debutant 

Proces verbal selectie dosare concurs inspector principal Birou Buget, impozite si taxe locale, resurse umane 16.09.2021

Fisa postului inspector principal 

Anunt concurs nr. 8455/08.09.2021 privind ocuparea functiei publice temporar vacanta de inspector principal in cadrul Biroului buget, impozite si taxe locale, resurse umane

Anunț rezultate finale- concurs asistent medical comunitar-06.08.2021

Anunț rezultate proba interviu-concurs asistent medical comunitar-04.08.2021

Anunț ora interviu- concurs asistent medical comunitar-04.08.2021

Anunț rezultate proba scrisă concurs asistent medical comunitar- 02.08.2021

Anunț rezultate fina concurs consilier asistent-compartiment aistență socială 21.07.2021

Anunț rezultate proba interviu concurs consilier asistent-compartiment aistență socială 21.07.2021
Anunț rezultate proba scrisă concurs consilier asistent-compartiment asistență socială 21.07.2021


Proces-verbal selecție dosare concurs asistent medical comunitar -temporar vacant 19.07.2021

Anunt concurs asistent medical comunitar temporar vacant-12.07.2021


Proces-verbal selectie dosare concurs - inspector, clasa I, grad profesional asistent la compartimentul admnistrație publică locală, registru agricol, fond funciar și juridic


Proces-verbal selecție dosare concurs -consilier asistent compartiment asistență socială 02.07.2021

Anunț concurs  nr. 5729/11.06.2021 privind  ocuparea funcției publice de execuție vacantă din cadrul compartimentului administratie publica locala, registrul agricol, fond funciar si juridic al aparatului de specialitate al primarului comunei Curtești

Anunț concurs  nr. 5702/10.06.2021 privind  ocuparea funcției publice de execuție vacantă din cadrul compartimentului asistenta sociala al aparatului de specialitate al primarului comunei Curtești
Proces verbal selectie dosare concurs ocupare post temporar vacant de execuție
Proces-verbal 4363/28.04.2021 depunere dosare funcție publică de excuție temporar vacantă

Anunț concurs  nr. 4176/22.04.2021 privind  ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă din cadrul compartimentului administrație publică locală, registrul agricol, fond funciar și juridic al aparatului de specialitate al primarului

Anunț nr. 3580/08.04.2021 privind ocuparea prin transfer a unei funcții publice de execuție vacante din cadrul compartimentului de asistență socială al aparatului de specialitate al primarului comunei Curtești


Centralizator rezultate finale la concursul de acupare a funcției publice- inspector, clasa I, grad profesional superior la Biroul buget, impozite și taxe locale

Anunț rezultate proba interviu la concursul de ocupare a funcției publice - inspecto , clasa I, grad profesional superior la Biroul Buget, impozite și taxe locale

Anunț rezultate proba scrisă la concursul de ocupare a funcției publice -inspector , clasa I, grad profesional superior la Biroul Buget, impozite și taxe locale

Barem corectare lucrare scrisă la concursul de ocuparea funcției publice-inspector , clasa I , grad profesional superior la Biroul Buget, impozite și taxe locale

Proces verbal selectie dosare concurs inspector superior
- 25.02.2021

Rezultat final pentru examenul de promovare în grad profesional-08.02.2021
Rezultate probă interviu pentru examenul de promovare în grad profesional-08.02.2021

Rezultate proba scrisă pentru examenul de promovare în grad profesional-08.02.2021


ANUNȚ
- Primăria comunei Curtești organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție-inspector superior, clasa I, la Biroul Buget, impozite și taxe locale și resurse umane în data de 10.03.2021( Proba scrisă)

Rezultat selecție dosare pentru examneul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici-29.01.2021
Anunt examen de promovare în grad profesional a funcționarilor publici

Proces-verbal rezultate finale-examen de promovare în grad

Proces-verbal proaba interviu-examen de promovare în grad

Proces-verbal proba scrisă-examen de promovare în grad

Proces-verbal selecție dosare - examen de promovare în grad profesional

Anunț 20.11.2020 - examen de promovare în grad profesional a funcționarilor publici

Anunț rezultate finale concurs promovare în funcție publică de conducere sef bireu buget, impozite si taxe locale, resurse umane și achizitii publice 20.11.2019

Anunț rezultate proba interviului promovare în funcție publică de conducere Sef birou buget impozite și taxe locale, resurse umane și achiziții publice 20.11.2019

Anunț rezultate proba scrisa concurs promovare în funcție publică de conducere Sef birou buget, impozite și taxe locale, resurse umane și achiziții publice 20.11.2019

Barem corectare lucrare scrisă concurs promovare în funcție publică de conducere Șef Birou buget, impozite și taxe locale, resurse umane și achiziții publice 20.11.2019 

Proces-verbal selecție dosar concurs de promovare în funcție publică de conducere șef birou buget, impozite și taxe locale, resurse umane și achiziții publice 
-07.11.2019
Centralizator privind rezultatele finale -concurs asistent medical comunitar debutant 23.10.2019

Anunt privind rezultatul probei interviului -  asistent medical comunitar debutant 21.10.2019

Anunt privind rezultatul la proba scrisa a concursului pentru ocuparea postului vacant de asistent medical comunitar debutant 17.10.2019

Barem de corectare lucrari proba scrisa concurs asistent medical comunitar 17.10.2019

Proces verbal selectie dosare concurs asistent medical comunitar 09.10.2019

Centralizator rezultate finale concurs cantonier

Anunt rezultate proba interviu - 05.03.2019

Anunt rezultate proba practica concurs cantonier

Centralizator rezultate finale concurs muncitor calificat

Proces verbal selectie dosare concurs pentru ocuparea postului vacant de cantonier 

Anunt privind rezultatul probei practice - concurs muncitor calificat 27.02.2019

Anunt privind rezultatul probei practice - concurs muncitor calificat 25.02.2019

Proces verbal selecție dosare concurs pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală de muncitor

Anunt -Primăria comunei Curtești organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de cantonier

Anunț- Primăria comunei Curtești organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție de natură contractuală- muncitor.

Centralizator rezultate finale concurs muncitor calificat (constructor)


Anunt rezultat proba interviului - concurs muncitor calificat (constructor) 11.01.2019

Anunt rezultate proba scrisa concurs muncitor calificat (constructor) 09.01.2019 


Barem corectare lucrari concurs muncitor calificat constructiiPROCES VERBAL
-Selectie dosare concurs muncitor calificat constructii


ANUNȚ - Primăria comunei Curtești - organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție de natură contractuală muncitor calificat (constructor), în cadrul compartimentului ,,Administrativ” - publicat:27.11.2018


Rezultat proba interviu - privind postul de consilier juridic - 22.11.2018

Rezultat proba scrisă - privind postul de consilier juridic - 20.11.2018


Anunț selecție dosare - privind postul de consilier juridic 31.10.2018
 
Anunț selecție dosare - privind postul de electrician 26.10.2018

Anunț - Primăria comunei Curtești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de natură contractuală muncitor calificat treapta profesională 1 (electrician de întreținere și reparații rețele electrice) - 03.10.2018

Anunț Primaria Comunei Curtesti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post vacant, pentru personal contractual de Consilier juridic  - 03.10.2018
Bibliografie consilier juridic- Detalii
Anunț - privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici din cadrul Primăriei comunei Curtești

Proces-Verbal privind rezultatul probei de interviu din 03.09.2018
Proces-Verbal privind rezultatul probei scrise din 29.08.2018

Primaria comunei Curtesti Anunt
Primăria comunei Curtești - anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional superior - la Biroul buget, impozite și taxe locale, achiziții publice, resurse umane - publicat 17.07.2018
rezultat selectie dosare concurs 29.08.2018

Anunt-privind desfasurarea examenului pentru promovare in grad profesional a functionarilor publici din cadrul Primariei comunei Curtești, județul Botoșani

REZULTATE FINALE CONCURS REFERENT CLASA III

REZULTATE PROBA INTERVIU - REFERENT CLASA III


REZULTATE PROBA SCRISĂ - INSPECTOR CLASA I


REZULTATE PROBA SCRISĂ -REFERENT CLASA III


BAREM CONCURSUL DE REFERENT CLASA III DIN DATA DE 22 IANUARIE 2018 


ANUNT SELECTIE DOSARE CONCURS 23 IANUARIE 2018


ANUNT SELECȚIE DOSARE CONCURS 22 IANUARIE 2018


FORMULAR TIP PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS

ANUNT CONCURS FUNCTIONAR PUBLIC - 23 ianuarie 2018


ANUNT CONCURS FUNCTIONAR PUBLIC - 22 ianuarie 2018 


Rezultat proba interviu concurs inspector asistent

rezultat proba scrisa concurs inspector asistent

Proces verbal selectie dosare  - concurs 27.11.2017 

Formular inscriere concurs functionar public
Anunt concurs - Functionar Public organizat in data de 27 noiembrie 2017

 

 

proces verbal selestie dosare concurs 09 oct.2017
concurs 09.10.2017
1concursc functie publica
rezultat proba scrisa

Proces-verbal - privind selectia dosarelor - pentru postul de consilier juridic
REZULTAT PROBA SCRISA POST CONSILIER JURIDIC
Rezultat contestatii
rezultat proba interviu
Proces-verbal - privind selectia dosarelor - pentru postul de soferRezultatul probei de interviu - pentru ocuparea functiei publice de referent, clas III, grad profesional debutant

Rezultatul contestatiei - privind proba scrisa pentru ocuparea functiei publice de referent, clasa III, grad profesional debutant

Planificare interviu - pentru ocuparea functiei publice de referent, clasa III, grad profesional debutant

REZULTATUL probei scrise - pentru ocuparea functiei publice de referent, clasa III, grad profesional debutant, compartimentul de asistenta sociala

Conditii specifice pentru ocuparea postului de Consilier juridic

Conditii specifice pentru ocuparea postului de sofer

Primaria Comunei Curtesti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post vacant, pentru personal contractual de sofer la Compartimentul ,,Transport rutier”, din cadrul Primariei comunei Curtesti, judetul Botosani

Primaria Comunei Curtesti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post vacant, pentru personal contractual de Consilier juridic din cadrul aparatului de lucru al Consiliului local al comunei Curtesti, judetul Botosani


Primaria comunei Curtesti, anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice de executie de referent, clasa III, grad profesional debutant - compartiment asistenta sociala, stare civila - 22.05.2017


Proces - verbal pentru ocuparea functiei publice de referent, clasa III, grad profesional debutant - selectie dosare 09.06.2017
..
Rezultatele finale privind postul de inginer cadastru comunita

Rezultate - proba interviu pentru postul de inginer cadastru comunitar

Rezultate - proba scrisa pentru postul de inginer cadastru comunitar 

Rezultate - proba practica pentru postul de inspector cadastru comunitar

Proces Verbal privind selectia dosarelor pentru postul de inspector cadastru comunitar


ANUNT- Primaria comunei Curtesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant, de executie de natura contractuala muncitor calificat - electrician de intretinere si reparatii retele electrice

ANUNT - Primaria comunei Curtesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durata nedeterminata a unui post vacant, pentru personal contractual de Inspector cadastru comunitar, la compartimentul ,,Administratie Publica locala, registrul agricol, fond funciar si juridic” - 28.10.2016

Rezultat - proba practica 19.09.2016

 Anunt CONCURS de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post vacant, pentru personal contractual de Inspector cadastru comunitar, la Compartimentul ,,Administratie Publica locală, registrul agricol, fond funciar si juridic"


        Referent Casier din cadrul biroului buget, impozite si taxe locale, achizitii publice si resurse umane
 
Inginer agricol din cadrul compartimentului - Administrație publică locală, registrul agricol, fond funciar și juridic

Selectie dosare - Referent casier


Selectie dosare - Inginer agricol

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de referent casier - proba scrisa

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de referent casier - proba interviu

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de inginer agricol - proba scrisa

CENTRALIZATOR - privind rezultatele finale pentru ocuparea postului de referent - casier


anunt concurs post sofer
bibliografie concurs post juris
t

Anunt concurs asistent medical comunitar debutant 17 octombrie 2019

Proces verbal selectie dosare asistent medical comunitar 09.10.2019

Anunt organizare concurs promovare functie publica de conducere sef birou

Bibliografie concurs promovare sef birou

Conditii ocupare functie publica de conducere sef birou

Acte necesare inscriere la concurs sef birou

Cum considerați activitatea primăriei comunei Curtești, în relația cu cetățenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 972
Euro4.9184RON
Dolar American4.7383RON
Lira Sterlina5.6933RON
Franc Elvetian4.9890RON
Aur267.3958RON