Curteşti - Achizitii publice


Proces verbal de selectare a ofertei câștigătoare pentru achiziția de servicii - Program Pilot de acordare  a unui supliment alimentar pentru preșcolari și elevi

Proces verbal de deschidere  a ofertelor pentru achiziția de servicii - Program Pilot de acordare a unui supliment alimentar pentru preșcolari și elevi

Proces verbal de încheiere a perioadei de depunere a ofertelor pentru achiziția de servicii - Program Pilot de acordare a unui supliment alimentar preșcolari și elevi

Caiet de sarcini privind achiziția de servicii - Program Pilot de acordare a unui supliment alimentar preșcolari și elevi

Anunț public de achiziții servicii - Program Pilot de acordare a unui supliment alimentar preșcolari și elevi

Proces - verbal de încheiere a perioadei de depunere a ofertelor la lucrarea Reparații sală de repetiții - Cămin Cultural Vechi în comuna Curtești

Anunț achiziție lucrări de ” Reparații sală de repetiții - cămin cultural”
Proces verbal - privind selectarea ofertei castigatoare privind procedura de atribuire a contractului de achizitie publica a obiectivului ,,Refacere drumuri de interes local prin impietruire, in comuna Curtesti, jud. Botosani”

Proces verbal - privind deschiderea ofertelor privind ,,Refacere drumuri de interes local prin impietruire, in comuna Curtesti, jud. Botosani”

Anunt de incheiere a perioadei de depunere a ofertelor la lucrarea de „ Refacere drumuri de interes local prin împietruire în comuna Curtești, jud. Botoșani

Info generale - Caiet de sarcini - Refacere drumuri de interes local prin împietruire în comuna Curtești, jud. Botoșani

Lista cantități  - Refacere drumuri de interes local prin împietruire în comuna Curtești, jud. Botoșani

Anunț public  - Refacere drumuri de interes local prin împietruire în comuna Curtești, jud. Botoșani

Anunț achzitie servicii Reabilitare primărie


Anunț PUG -Actualizare Plan Urbanistic General al comunei Curtești, județul Botoșani
A de vedea Caiet de sarcini

Anunț supunere dezbatere publică -Delegare gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public al comunei Curtești, județul Botoșani


Documentație dezbatere publică privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public al comunei Curtești, județul Botoșani


Primăria comunei Curtești vă invită în calitate de operatori economici, să depuneți ofertele la modalitatea de achiziție prin Cumpărare directă din catalogul electronic de produse/servicii/ lucrări SEAP, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică, avînd ca obiect REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI CURTEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI- Anunț achiziție PUG 27.05.2021 
Strategia anuală a achizițiilor publice pentru anul 2021

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că Primăria comunei Curtești, vă invită  în calitate de operatori economici, să depuneți oferta, la modalitatea de achiziție  prin ”Cumpărare Directă” din catalogul electronic de produse/servicii/lucrări-SEAP, în vedrea atriburii contractului de achiziție publică, având ca  obiect ”Extindere rețea electrică aeriană de joasă tensiune în satele Băiceni și Curtești”-proiectare+execuție, în conformitate cu legislația în vigoare.
-Anunț-  
-Caiet de sarcini-
-Deviz General-
-Certificat de urbanism-
-Model contract-
-Model formulare-

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că Primaria Curteștinunț- dorește să achiziționeze servicii pentru achiziția publică ”Sistematizare Sală de Sport”.Pentru detalii vizionați: Caiet de Sarcini 
Solicitare ofertă de preț 
Formulare         
Model contract

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că Primăria comunei Curtești dorește să achiziționeze servicii pentru achiziția publică: Lucrări de reparații și întreținere drumuri comunale sătești și de exploatare. Pentru detalii vizionați Documnetația tehnică, Caietul de sarcini, Solicitare ofertă de preț. 


Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul ca Primăria comunei Curtești dorește să achiziționeze servicii de reparații la instalația de încălzire și materiale necesare aferente acestei lucrări.Așteptăm de la toți cei interesați oferte privind achiziția directă pe adresa de email: primaria.curtesti@yahoo.com sau la sediul primăriei comunei Curtești, județul Botoșani, până vineri 31.01.2020, ora 10:00 Detalii -aici-
Strategia Anuală de Achiziție Publică pe anul 2020 a Primăriei comunei Curtești, județul Botoșani-vezi-
Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că Primăria Curtești dorește să achiziționeze servicii execuție lucrări de consolidare a trei podețe-zona Metaxa, zona Mănăstirea Doamnei și zona Graur. Așteptăm de la toți cei interesați oferte privind achiziția directă pe adresa de email : primaria.curtesti@yahoo.com sau la sediul primăriei Curtești până joi 24.10.2019, orele 10:00. Detalii aici

Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că dorim, de la toți cei interesați oferte privind achiziția directă a unor servicii  de interpret în limbaj mimico-gestual-Detalii -aici-
Strategia anuală de achiziție publică pe anul 2019 a primăriei comunei Curtești, județul Botoșani-vezi-
Prin prezenta, vă facem cunoscut faptul că dorim, de la toți cei interesați oferte privind achiziția directă a unor produse -3 tuburi din beton armat- Așteptăm ofertele de preț pe mail: primaria.curtesti@yahoo.com sau la sediul Primăriei comunei Curtești, până cel târziu, vineri data de 09.11.2018, ora 10:00 .Detalii -aici-

Prin prezenta, vă facem cunoscut faptul că dorim, de la toți cei interesați oferte privind achiziția directă a unor produse-mobilier de birou-.Așteptăm ofertele de preț pe mail: primaria.curtesti@yahoo.com sau la sediul Primăriei comunei Curtești, până cel târziu, vineri data de 26.10.2018, ora 10:00.-Oferă- Caiet sarcini

Prin prezenta , vă facem cunoscut faptul că dorim , de la toți cei interesați oferte privind achiziția directă a unor servicii de reparație și întreținere centrala termică - Gaselle 8VF. Așteptăm ofertele de preț pe e-mail: primaria.curtesti@yahoo.com sau la sediul primăriei Curtești.până cel târziu, miercuri, data de 17.10.2018, ora 10:00. 

 

Prin prezenta dorim să vă aducem la cunoștință faptul că Primăria Curtești, dorește să achizitioneze pentru construirea unui podeț din localitate 3 tuburi din beton armate. Așteptăm oferte pe adresa de e-mail : primaria.curtesti@yahoo.com sau la sediul primăriei Curtești până vineri 19.10.2018, ora 10:00.

Cum considerați activitatea primăriei comunei Curtești, în relația cu cetățenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 972
Euro4.9184RON
Dolar American4.7383RON
Lira Sterlina5.6933RON
Franc Elvetian4.9890RON
Aur267.3958RON