Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 554
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2022 1 Hotarare privind aprobarea documentației pentru „Elaborare Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii unui cartier de locuințe cuplate (tip duplex) P+1E, împrejmuire și branșamente/utilități” în p.c. 40/43, 40/44, 40/45 C.F./CAD 57657, 57219, 57217, 57218, 56485, localitatea Mănăstirea Doamnei, comuna Curtești, beneficiari: Țiței Constantin, Crețu Dinu, Crețu Cristina, Vitale Felice, Sauciuc Veronica, Cohen Rafael 31/01/2022
2022 2 Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021 din excedentul anului 2020 31/01/2022
2022 3 Hotarare privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu apa in localitatile Hudum, Manastirea Doamnei si Curtesti 31/01/2022
2022 4 Hotarare privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în comuna Curtești, pentru anul 2022 31/01/2022
2022 5 Hotarare privind acordarea înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 75% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al comunei Curtești de către persoanele fizice și juridice 31/01/2022
2022 6 Hotarare privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al Comunei Curtești. 04/02/2022
2022 7 Hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al Comunei Curtești a imobilului – teren intravilan 234mp, loc. Orășeni-Deal, jud. Botoșani, Pc 681/4, CF nr. 50053 Curtești 04/02/2022
2022 8 Hotărâre privind aprobarea alipirii a două imobile – teren în suprafața de 580 mp., înscris în Cartea funciară a Comunei Curtești nr. 57944, cu terenul în suprafață de 2171 mp., înscris în Cartea funciară a Comunei Curtești nr. 54925, precum și a construcțiilor aferente, prevăzute în cele două cărți funciare 04/02/2022
2022 9 Hotărâre privind aprobarea acoperirii cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a anului curent din excedentul anului precedent. 11/02/2022
2022 10 Hotărare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Dezvoltare sistem de distribuție de gaze naturale în localitățile Hudum, Mănăstirea Doamnei și Agafton, aparținătoare comunei Curtești, jud. Botoșani” 11/02/2022
2022 11 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare pentru achiziționarea serviciilor de consultanță pentru obiectivul de investiții “Dezvoltare sistem de distribuție de gaze naturale în localitățile Hudum, Mănăstirea Doamnei și Agafton, aparținătoare comunei Curtești, jud. Botoșani” 11/02/2022
2022 12 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind achiziționarea unei firme luminoase ce va fi montată la baza sportivă Băiceni. 11/02/2022
2022 13 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind achiziționarea de bunuri în vederea modernizării sistemului de supraveghere video pentru Primăria Curtești. 11/02/2022
2022 14 Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind achiziționarea serviciilor de proiectare și realizare puț de mare adâncime la Școala Orășeni Deal. 11/02/2022
2022 15 Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul financiar privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Botoșani, zona 4 Botoșani nr. 1020/04.08.2017 și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Botoșani, actualizat. 11/02/2022
2022 16 Hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziții publice al comunei Curtești pentru anul 2022 și a Strategiei Achizițiilor Publice a comunei Curtești pentru anul 2022 11/02/2022
2022 17 Hotărâre privind alocarea unei sume de bani de la bugetul local în vederea achitării contravalorii serviciilor de salubrizare pentru instituțiile publice, respectiv domeniul public și privat al comunei Curtești 11/02/2022
2022 18 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Curtești pentru anul 2022 11/02/2022
2022 19 Hotărâre privind aprobarea taxei pentru obținerea atestatului de producător, respectiv a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. 11/02/2022
2022 20 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Curtești pentru anul 2022. 11/02/2022
2022 21 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru “ÎNFIINȚARE CIMITIR ÎN LOCALITATEA HUDUM, Com. Curtești, Jud Botoșani” teren situat în extravilanul localității în p.c. 43/13 C.F./CAD 54970, suprafață = 2.400 mp, beneficiar: Parohia – Schimbarea la Față – Preot Filip Florin 24/02/2022
2022 22 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru “CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+M – ÎNTOCMIRE PUZ”, teren situat în intravilanul și extravilanul localității Băiceni, com. Curtești, CF. nr. 56949, Pc nr. 369/38, S. teren = 3137 mp; CF nr. 56947, Pc nr. 369/38, S. teren = 913 mp.; CF nr. 57003, Pc nr. 369/39, S teren = 919 mp., Suprafață teren din măsurători = 4969 mp; beneficiar – Haras Ștefan Alioșa 24/02/2022
2022 23 Hotarare privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Curtești pentru a face parte ca membru, respectiv membru supleant, în comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de Director al Școlii Gimnaziale nr. 1 Orășeni Deal din comuna Curtești, județul Botoșani 24/02/2022
2022 24 Hotarare privind aprobarea Planului de Analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Curtești pentru anul 2022. 24/02/2022
2022 25 Hotarare privind aprobarea planului de activități culturale al comunei Curtești pentru anul 2022 18/03/2022
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
Cum considerați activitatea primăriei comunei Curtești, în relația cu cetățenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 972
Euro4.9184RON
Dolar American4.7383RON
Lira Sterlina5.6933RON
Franc Elvetian4.9890RON
Aur267.3958RON