Dispoziţiile Primarului
Dispoziția primarului nr. 185/21.10.2022 privind convocarea CL în ședinț„ ordinar„ pentru data de 27.10.2022 
Dispoziția primarului nr. 181/12.10.2022 privind convocarea de îndat„ a  CL în ședinț„ extraordinar„ pentru data de 13.10.2022

Dispoziția primarului nr. 159/06.09.2022 privind convocarea CL în ședinț„ ordinar„ de lucru pentru data de 12.09.2022

Dispoziția primarului nr. 163/23.09.2022 privind convocarea CL în ședinț„ extraordinar„ de lucru pentru data de 28.09.2022

Dispoziția primarului nr. 155/25.08.2022 privind convocarea CL în ședinț„ ordinar„ în data de 31.08.2022

Dispoziția primarului nr. 136/12.08.2022 privind convocarea CL în ședinț„ extraordinar„ în data de 16.08.2022

Dispoziția primarului nr. 129/22.07.2022 prinvd convocarea CL în ședinț„ ordinar„ din data de 29.07.2022
Dispoziția primarului nr. 54/29.03.2022 privind convocarea CL în ședinț„ de îndat„ din 30.03.2022
Dispozția primarului nr. 201/29.10.2021 privind convocarea CL în ședinț„ extraordinar„ din 01.11.2021
Dispoziția primarului nr. 192/22.10.2021 privind convocarea CL în ședinț„ extraordinar„ din 25.10.2021

Dispoziția primarului nr. 188/15.10.2021 privind convocarea cL în ședinț„ ordinar„ din 20.10.2021

Dispoziția primarului nr. 165 din 14.09.2021 privind convocarea CL în ședinț„ ordinar„ din 23.09.2021

Dispozitia primarului nr. 151 din 25.08.2021 privind convocarea CL in sedinta ordinara din 31.08.2021

Dispoziția primarului nr. 129 din 23.07.2021 privind convocarea CL în ședinț„ ordinar„ din 30.07.2021

Dispoziția primarului nr. 113 din 24.06.2021 privind convocarea CL în ședinț„ ordinar„ din 30.06.2021

Dispoziția primarului nr. 99 din 04.06.2021 privind convocarea CL în ședinț„ extraordinar„ din 09.06.2021

Dispoziția primarului nr. 89 din 21.05.2021 privind convocarea CL în ședinț„ ordinr„ din 28.05.2021

Dispoziția primarului nr. 74 din 14.04.2021 privind convocare CL în sedinț„ ordinar„ din 23.04.2021

Dispoziția primarului nr. 54 din 24.03.2021 privind convocarea CL în ședinț„ ordinar„ din 31.03.2021

Dispoziția primarului nr. 44 din 09.03.2021 privind convocarea CL în ședinț„ de îndat„ în data de 10.03.2021

Dispoziția primarului nr. 34 din 26.02.2021 privind aprobarea Planului de preg„tire în domeniul situațiilor de urgenț„ pe teritoriul comunei Curtești în anul 2021

Dispoziția primarului nr. 32 din 18.02.2021 privind convocarea CL în ședinț„ ordinar„ din data de 26.02.2021

Dispoziția primarului nr. 6 din 22.01.2021 privind convocarea CL în ședinț„ ordinar„ din data de 29.01.2021

Dispoziția primarului nr. 287/30.12.2020 privind aprobarea demar„rii procedurii de includere în bugetul de venituri și cheltuieli a sumelor necesare derul„rii proiectului Creșterea capacit„ți de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din comuna Curtești, județul Botoșani

Dispoziția primarului nr. 283/23.12.2020 privind convocarea CL în ședinț„ ordinar„ din 30.12.2020

Dispoziția primarului nr. 257/11.12.2020 privind convocarea CL în ședinț„ extraordinar„ din 17.12.2020

Dispoziția primarului nr. 192/05.11.2020 privind convocarea CL în ședinț„ oridinar„ 11.11.2020

Dispoziția primarului nr. 191/03.11.2020 privind stabilireași asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din data de 06.12.2020

Dispoziția primarului nr. 158/24.09.2020 privind convocare CL în ședinț„ ordinar„ 30.09.2020

Dispoziția primarului nr. 144/24.08.2020 privind convocarea CL in sedinta ordinara 31.08.2020

Dispoziția primarului nr. 138/24.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral

Dispoziția primarului nr. 126/07.08.2020 privind convocare Consiliului local Curtești în ședinț„ extraordinar„ pentru data de 12.08.2020

Dispozitia primarului nr. 120 din 24.07.2020 privind convocarea Consiliului local Curtești in ședinț„ ordinar„ pentru 31.07.2020

Dispoziția primarului nr. 63 din 23.03.2020 privind convocarea Consiliului local Curtești în ședinț„ ordinar„  pentru 31.03.2020

Dispozișie nr. 24 din 24.02.2020 privind convocarea Consiliului local Curteși în ședinț„ ordinar„ pentru 20.02.2020

Dispoziția nr. 11 din 23.01.2020 privind convocarea Consiliului local Curtești în ședinț„ ordinar„ pentru data de 31.01.2020
Dispoziție nr. 419 din 17.12.2019 privind convocarea Consiliului local Curtești în ședinț„ ordinar„ pentru 23.12.2019

Dispoziție nr. 388 din 29.11.2019 privind convocarea Consiliului local Curtești în ședinț„ extraordinar„ pentru 03.12.2019

Dispoziție nr. 380 din 22.11.2019 privind convocarea Consiliului local Curtești în ședinț„ ordinar„ pentru 28.11.2019

Dispoziția nr. 309 din 28.10.2019 privind convocare Consiliului local Curtești în ședinț„ de îndat„ pentru 29.10.2019

Dispoziția nr. 307 din 24.10.2019 privind convocarea Consiliului local Curtești în ședinț„ ordinar„ pentru 31.10.2019

Dispoziția nr. 294 din 08.10.2019 privind convocarea Consiliului local Curtești în ședinț„ extraordinara pentru 10.10.2019

Dispozitia nr. 266 din 25.09.2019 privind stabilirea și asigurarea speciale pentru afișajul electoral pentru alegerea Președintelui României din anul 2019

Dispoziția nr. 254 din 10.09.2019 privind convocarea Consiliului local în ședinț„ extraordinar„ în data de 13.09.2019.

Dispoziția nr. 229 din 20.08.2019 privind aprobarea "Programului de m„suri" pentru combaterea birocrației în activitatea de relalații cu publicul


Dispoziția nr. 226 din 19.08.2019 privind recuperarea zilei de 16 august 2019


Dispoziția nr. 219 din 14.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioar„


Dispoziția nr. 210 din 29.07.2019 privind convocare Consiliului local în ședinț„ de îndat„ 30.07.2019


Dispoziția nr. 208 din 26.07.2019 privind convocare Consiliului local îîn ședinț„ ordinar„ 31.07.2019.


Dispoziția nr. 177 din 26.06.2019 privind aprobarea codului de etic„ și integritate pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Curtești

Dispoziția nr. 173 din 21.06.2019 privind convocarea Consiliului local Curtești în ședinț„ ordinar„ 27.06.2019

Dispoziția nr. 157 din 24.05.2019 privind convocarea Consiliului local Curtești în ședinț„ ordinar„ 31.05.2019


Dispoziția nr. 156 din 24.05. 2019 privind interzicerea comercializ„rii și consumului de b„uturi alcoolice în spațiul de proptecție al secțiilor de votare de pe raza comunei Curtești în ziua de 26 mai 2019

Dispoziția nr. 149 din 23.05.2019 privind convocarea Consiliului local Curtești în ședinț„ de îndat„ 24.05.2019

Dispoziția nr. 145 din 13.05.2019 privind convocarea Consiliului local Curtești în ședinț„ extraordinar„ 17.05.2019


Dispoziția nr. 144 din 13.05.2019 privind virarea de credite bugetare între programele capitolului bugetar 65

Dispoziția nr. 141 din 06.05.2019 privind aprobarea nomenclatorului arhivistic

Dispoziția nr. 138 din 25.04.2019 privind stabilirea și asigurarea locurilor speciale pentru afișajul electoral pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, din 26 mai 2019

Dispoziția nr. 122 din 18.04.2019 privind mutarea sediului secției de votare nr. 220 

Dispoziția nr. 91 din 04.04.2019 privind convocarea Consiliului local Curtești în ședința ordinar„ 12.04.2019

Dispoziția nr. 86 din 22.03.2019 privind convocarea Consiliului local Curtești în ședinț„ ordinar„ 29.03.2019

Dispoziția nr. 85 din 22.03.2019 privind convocarea Consiliului local Curtești în ședinț„ de îndat„ 25.03.2019

Dispoziția nr. 57 din 07.03.2019 privind convocarea Consiliului local Curtești în ședinț„ de îndat„ 12.03.2019

Dispoziția nr. 34 din 26.02.2019 privind planul de preg„tire în domeniul situațiilor de urgenț„ în anul 2019

Dispoziția nr. 31 din 18.02.2019-Convocarea Consiliului local în ședinț„ ordinar„ în data de 28.02.2019

Dispozitia nr. 22 din 25.01.2019-Convocare consiliu local sedinta 31.01.2019

ANUNUȚ- PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Cum consideraĢi activitatea prim„riei comunei Curteļti, Ón relaĢia cu cet„Ģenii?
foarte bun„
bun„
deficitar„
foarte rea
Total voturi: 972
Euro4.9184RON
Dolar American4.7383RON
Lira Sterlina5.6933RON
Franc Elvetian4.9890RON
Aur267.3958RON