Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 151-175 din total: 220
AnNrFisierData
2015 1 Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local, a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2014 29/01/2015
2015 2 HCL nr.2 din 12.02.2015 12/02/2015
2015 4 HCL nr.4 DIN 16.02.2015 16/02/2015
2015 0 BUGET APROBAT 2015 -SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 16/02/2015
2015 0 BUGET APROBAT 2015 -SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 16/02/2015
2015 3 Hotărâre privind înființarea, organizarea, administrarea și gestionarea Sistemului integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani 12/02/2015
2015 5 Hotărâre privind aprobarea capacității de pășunat, a prețului închirierii pajiștilor, precum și pentru aprobarea Regulamentului de exploatare, a pajiștilor permanente din proprietatea privată a comunei Curtești 27/02/2015
2015 6 Hotărâre pentru aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pajiștilor permanente disponibile, a Regulamentului privind regimul închirierii pajiștilor permanente precum și pentru aprobarea, Caietului de sarcini, privind închirierea pajiștilor permanente disponibile din proprietatea privată a comunei Curtești 27/02/2015
2015 7 Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Curtești, jud. Botoșani, pe anul 2015 27/02/2015
2015 8 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport școlar 31/03/2015
2015 9 Hotărâre privind aprobarea taxei pentru obținerea atestatului de producător, respectiv carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 31/03/2015
2015 10 Hotărâre privind aprobarea Listei Investițiilor Prioritare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, pentru perioada 2014-2020 31/03/2015
2015 11 Hotărâre privind aprobarea participării și mandatarea A.D.I. Zona Metropolitană Botoșani, la Bursa Română de Mărfuri în vederea tranzacționării pe piețele administrate de BRM a energiei electrice necesare consumului la nivelul U.A.T.-urilor membre a Zonei Metropolitane Botoșani 31/03/2015
2015 12 Hotărâre privind asocierea și participarea unității administrativ teritoriale Curtești în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL)Valea Siretului de Sus în vederea implementării strategiei de dezvoltare locală cu finanțare prin PNDR 2014-2020 29/04/2015
2015 13 Hotărâre privind aprobarea organigramei, statutului de funcții și de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Curtești 29/04/2015
2015 14 Hotărâre pentru revocare H.C.L. nr. 13/29.04.2015 29/05/2015
2015 15 Hotărâre 29/05/2015
2015 16 Hotărâre aprobare P.U.Z. 30/05/2015
2015 17 Hotărâre privind transmiterea spre folosință gratuită a unei suprafețe de teren din proprietatea publică a comunei Curtești, către E-ON MOLDOVA S.A. 30/06/2015
2015 18 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Curtești, județul Botoșani pentru anul 2016 30/06/2015
2015 19 Hotărâre privind avizarea documentației de atribuire - Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani - SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI 30/07/2015
2015 20 Hotărâre privind aprobarea actelor adiționale al ADI ECOPROCES 30/07/2015
2015 21 Hotărâre pentru stabilirea unei taxe speciale și a unor măsuri în cadrul activității de salubrizare din comuna Curtești 30/07/2015
2015 22 Hotărâre privind aprobarea unei documentații de urbanism 30/07/2015
2015 23 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Curtești în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. AQUA Botoșani pentru aprobarea ajustării/stabilirii prețurilor și tarifelor propuse de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani 30/07/2015
Cum considerați activitatea primăriei comunei Curtești, în relația cu cetățenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 514
Euro4.6590RON
Dolar American4.0854RON
Lira Sterlina5.2228RON
Franc Elvetian4.1212RON
Aur156.9480RON