Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 151-175 din total: 277
AnNrFisierData
2017 62 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției ,,Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Curtești (sat Hudum, Mănăstirea Doamnei și Curtești), județul Botoșani”, Faza S.F. 06/10/2017
2017 63 Hotărâre,actualizată,privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.”S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect pilot ,,Construire sală de sport, comuna Curtești, sat Curtești, județul Botoșani” 27/10/2017
2017 64 Hotărâre privind transmiterea dreptului de uz și de servitute a unei suprafețe de 12 m² din proprietatea publică a comunei Curtești, către SC DELGAZ GRID 27/10/2017
2017 65 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Curtești, a unui imobil-clădire-mijloc fix, sediul vechi de primărie, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificarea materialului de construcții rezultat, în condițiile legii 27/10/2017
2017 66 Hotărâre privind aprobarea de principiu a Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție ,,Șoseaua de centură a municipiului Botoșani prin comuna Curtești” 22/11/2017
2017 67 Hotărâre pentru aprobarea amenajamentului pastoral, privind proprietarii și utilizatorii de pajiști, persoane fizice autorizate și persoane juridice, în completarea amenajametului pastoral întocmit pentru pajiști permanente, proprietate privată a comunei Curtești, aprobat prin H.C.L. nr.7/28.07.2016 22/11/2017
2017 68 Hotărâre privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Botoșani, revizuit, precum și acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani pentru aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației 22/11/2017
2017 69 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local Curtești în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I ”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea noilor prețuri și tarife la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare produse de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S. A. Botoșani 22/11/2017
2017 70 Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 22/11/2017
2017 71 Hotărâre actualizată, privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale,Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.”S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect pilot construire ,,Sală de sport școlară” comuna Curtești, sat Curtești, județul Botoșani 04/12/2017
2017 72 Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 21/12/2017
2017 73 Hotărâre actualizată, cu modificări și completări privind indemnizația lunară de care beneficiază consilierii locali 21/12/2017
2017 74 Hotărâre actualizată pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 42/20.07.2017, privind aprobarea salariilor de bază pentru angajații funcționarilor publici și contractuali din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul propriu al primarului și al Consiliului local Curtești 21/12/2017
2017 75 Hotărâre pentru aprobarea rețelei școlare pe anul 2018-2019 21/12/2017
2016 1 Hotarare de aprobare a indicatorilor tehnico-economic actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei Asfaltare si modernizare DC60A 15/01/2016
2016 2 Hotarare privind aplicarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2015 29/01/2016
2016 3 Hotarare privind actualizarea, modificarea si insusirea Inventarului Domeniului Privat al comunei Curtesti, privind pasunea comunala 29/01/2016
2016 4 Hotarare privind aprobarea intocmirii Proiectului de Amenajament pastoral 29/01/2016
2016 5 Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Curtesti, pe anul 2016 29/01/2016
2016 6 Hotarare privind validarea alegerii d-lui Olariu Traian in calitate de consilier comunal, precum si completarea comisiei de validare, protectia mediului si turism, juridica si disciplina 29/01/2016
2016 7 Hotarare pentru aprobarea bugetului local pe anul 2016 04/02/2016
2016 8 Hotarare privind aprobarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a anului curent din excedentul anului precedent 04/02/2016
2016 9 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 11/03/2016
2016 10 Hotarare privind aplicarea prevederilor O.U.G. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale 11/03/2016
2016 11 Hotarare privind aprobarea documentatiei ,,Plan urbanistic detaliu,, din localitatea extravilan Curtesti pentru construire ADAPOST ANIMALE de catre Chelariu Daniela 11/03/2016
Cum considerați activitatea primăriei comunei Curtești, în relația cu cetățenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 550
Euro4.7612RON
Dolar American4.2560RON
Lira Sterlina5.3976RON
Franc Elvetian4.2429RON
Aur175.4191RON