Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 126-150 din total: 277
AnNrFisierData
2017 37 Hotarare pentru aprobarea corectarii unor erori materiale 15/06/2017
2017 38 Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016 29/06/2017
2017 39 Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea licitatiilor in vederea inchirierii bunurilor proprietate publica sau privata a comunei Curtesti 29/06/2017
2017 40 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Curtesti 29/06/2017
2017 41 Hotarare privind stabilirea salariilor functiilor de demnitate publica 20/07/2017
2017 42 Hotarare privind aprobarea salariilor de baza pentru fiecare functie publica si contractuala 20/07/2017
2017 43 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017 20/07/2017
2017 44 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului propriu de aplicare a O.U.G nr. 21/31.08.2017 privind normele de gospodărire comunală la nivelul comunei Curtești 31/08/2017
2017 45 Hotărâre pentru aprobarea Planului urbanistic zonal din localitatea Curtești, zona Lebăda-Rai 31/08/2017
2017 46 Hotărâre pentru aprobarea Planului urbanistic zonal din localitatea Băiceni, comuna Curtești 31/08/2017
2017 47 Hotărâre pentru aprobarea Devizului general pentru realizarea obiectivului-Bază Sportivă în comuna Curtești 31/08/2017
2017 48 Hotărâre pentru instrumentarea proiectului de realizare a obiectivului-Bază Sportivă în comuna Curtești 31/08/2017
2017 49 Hotărâre pentru aprobarea obiectivului-Construire garaj 31/08/2017
2017 50 Hotărâre pentru organizarea și finanțarea de la bugetul local a activității culturale Festivalul Mărului, anul 2017 14/09/2017
2017 51 Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2017 14/09/2017
2017 52 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile și calendarul de desfășurare a acestora în cadrul evenimentului cultural ,,Festivalul Mărului”, ediția a V-a, 2017 14/09/2017
2017 53 Hotărâre pentru desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Școlii Nr.1 Orășeni Deal 14/09/2017
2017 54 Hotărâre pentru rectificarea bugetului pentru anul 2017 29/09/2017
2017 55 Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ,,Extinderea rețelei electrice aeriene de joasă tensiune și iluminat public în satul Orășeni-Deal” 29/09/2017
2017 56 Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici necesari ,,Extinderii iluminatului public stradal în satul Hudum”. 29/09/2017
2017 57 Hotărâre pentru aprobarea documentației,,Plan urbanistic zonal” în localitatea Hudum,comuna Curtești 29/09/2017
2017 58 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din anul 2018 aparținând aparatului de specialitate al primarului comunei Curtești 29/09/2017
2017 59 H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.”SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Construire sală de sport, comuna Curtești, sat Curtești, județul Botoșani” 29/09/2017
2017 60 Hotărâre privind stabilirea taxelor speciale aplicabile începând cu anul 2017, la nivelul comunei Curtești 29/09/2017
2017 61 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției ,,Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Curtești (sat Hudum, Mănăstirea Doamnei și Curtești), județul Botoșani”- Faza S.F. 06/10/2017
Cum considerați activitatea primăriei comunei Curtești, în relația cu cetățenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 550
Euro4.7601RON
Dolar American4.2518RON
Lira Sterlina5.3997RON
Franc Elvetian4.2288RON
Aur175.8507RON