Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 101-125 din total: 237
AnNrFisierData
2017 52 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile și calendarul de desfășurare a acestora în cadrul evenimentului cultural ,,Festivalul Mărului”, ediția a V-a, 2017 14/09/2017
2017 53 Hotărâre pentru desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Școlii Nr.1 Orășeni Deal 14/09/2017
2017 54 Hotărâre pentru rectificarea bugetului pentru anul 2017 29/09/2017
2017 55 Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ,,Extinderea rețelei electrice aeriene de joasă tensiune și iluminat public în satul Orășeni-Deal” 29/09/2017
2017 56 Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici necesari ,,Extinderii iluminatului public stradal în satul Hudum”. 29/09/2017
2017 57 Hotărâre pentru aprobarea documentației,,Plan urbanistic zonal” în localitatea Hudum,comuna Curtești 29/09/2017
2017 58 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din anul 2018 aparținând aparatului de specialitate al primarului comunei Curtești 29/09/2017
2017 59 H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.”SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Construire sală de sport, comuna Curtești, sat Curtești, județul Botoșani” 29/09/2017
2017 60 Hotărâre privind stabilirea taxelor speciale aplicabile începând cu anul 2017, la nivelul comunei Curtești 29/09/2017
2017 61 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției ,,Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Curtești (sat Hudum, Mănăstirea Doamnei și Curtești), județul Botoșani”- Faza S.F. 06/10/2017
2017 62 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției ,,Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Curtești (sat Hudum, Mănăstirea Doamnei și Curtești), județul Botoșani”, Faza S.F. 06/10/2017
2017 63 Hotărâre,actualizată,privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.”S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect pilot ,,Construire sală de sport, comuna Curtești, sat Curtești, județul Botoșani” 27/10/2017
2017 64 Hotărâre privind transmiterea dreptului de uz și de servitute a unei suprafețe de 12 m² din proprietatea publică a comunei Curtești, către SC DELGAZ GRID 27/10/2017
2017 65 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Curtești, a unui imobil-clădire-mijloc fix, sediul vechi de primărie, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificarea materialului de construcții rezultat, în condițiile legii 27/10/2017
2017 66 Hotărâre privind aprobarea de principiu a Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție ,,Șoseaua de centură a municipiului Botoșani prin comuna Curtești” 22/11/2017
2017 67 Hotărâre pentru aprobarea amenajamentului pastoral, privind proprietarii și utilizatorii de pajiști, persoane fizice autorizate și persoane juridice, în completarea amenajametului pastoral întocmit pentru pajiști permanente, proprietate privată a comunei Curtești, aprobat prin H.C.L. nr.7/28.07.2016 22/11/2017
2017 68 Hotărâre privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Botoșani, revizuit, precum și acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani pentru aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației 22/11/2017
2017 69 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local Curtești în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I ”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea noilor prețuri și tarife la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare produse de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S. A. Botoșani 22/11/2017
2017 70 Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 22/11/2017
2017 71 Hotărâre actualizată, privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale,Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.”S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect pilot construire ,,Sală de sport școlară” comuna Curtești, sat Curtești, județul Botoșani 04/12/2017
2017 72 Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 21/12/2017
2017 73 Hotărâre actualizată, cu modificări și completări privind indemnizația lunară de care beneficiază consilierii locali 21/12/2017
2017 74 Hotărâre actualizată pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 42/20.07.2017, privind aprobarea salariilor de bază pentru angajații funcționarilor publici și contractuali din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul propriu al primarului și al Consiliului local Curtești 21/12/2017
2017 75 Hotărâre pentru aprobarea rețelei școlare pe anul 2018-2019 21/12/2017
2016 1 Hotarare de aprobare a indicatorilor tehnico-economic actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei Asfaltare si modernizare DC60A 15/01/2016
Cum considerați activitatea primăriei comunei Curtești, în relația cu cetățenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 520
Euro4.6658RON
Dolar American4.0493RON
Lira Sterlina5.3102RON
Franc Elvetian4.0769RON
Aur159.3087RON