Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 101-125 din total: 277
AnNrFisierData
2017 12 Hotarare pentru aprobarea Devizului General, actualizat - DUPA ACTUALIZARE T.V.A. - pentru suma rămasă de decontat, cu T.V.A. 19%, incepand cu 01.01.2017, privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:,,Asfaltare si Modernizare drum comunal DC 60 A in comuna Curtesti,judetul Botosani” 31/01/2017
2017 13 Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-rei Joldescu Gabriela, urmare a demisiei acesteia 31/01/2017
2017 14 Hotarare privind validarea alegeriid-lui Nitisor Vasile in calitate de consilier comunal 31/01/2017
2017 15 Hotarare pentru aprobarea realizarii obiectivului de investitie ,,Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Curtesti” 15/02/2017
2017 16 Hotarare pentru aprobarea realizarii obiectivului de investitie ,,Modernizare si extindere iluminat public in comuna Curtesti, judetul Botosani” 21/02/2017
2017 17 Hotarare privind aprobarea capacitatii de pasunat 28/02/2017
2017 18 Hotarare privind aprobarea initierii procedurii de inchiriere a pajistilor permanente disponibile 28/02/2017
2017 19 Hotarare privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru construirea Soselei de centura a municipiului Botosani prin Curtesti 28/02/2017
2017 21 Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Curtesti, judetul Botosani pe anul 2017 28/02/2017
2017 20 Hotarare privind aprobarea domeniilor de servicii publice si locale 28/02/2017
2017 22 Hotarare pentru aprobarea achizitionarii unor servicii de asistenta si reprezentare juridica 08/03/2017
2017 23 Hotarare pentru modificarea si indreptarea unor erori materiale din H.C.L. nr. 18/28.02.2017 20/03/2017
2017 24 Hotarare pentru prelungirea contractului - cadru de inchiriere nr. 4875/25.05.2015 20/03/2017
2017 25 Hotarare privind aprobarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a anului curent din excedentul anului precedent 30/03/2017
2017 26 Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 26/03/2017
2017 27 Hotarare privind revocarea H.C.L. nr. 8/31.01.2017 01/01/2017
2017 28 Hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului local Curtești in Adunarea Generala a Asociatiilor A.D.I. ,,ECOPROCES” Botosani 30/03/2017
2017 29 Hotarare privind aprobarea organigramei, statutului de functii si de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Curtesti pentru anul 2017 27/04/2017
2017 31 Hotarare privind aprobarea Intelegerii de cooperare intre comuna Curtesti, judetul Botosani din Romania si Localitatea Hijdieni, raionul Glodeni din Republica Moldova 27/04/2017
2017 30 Hotarare pentru aprobarea corectarii unor erori materiale din anexa nr. 1 a H.C.L. nr.27/18.10.2016 privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Curtești, aprobat prin H.G. nr. 971/2002 - Anexa NR. 21 01/01/2017
2017 32 Hotarare privind aprobarea Contractelor-Cadru de inchiriere pentru suprafetele de pajiste aflate in domeniul privat al comunei Curtesti, judetul Botosani 04/05/2017
2017 33 Hotarare privind modificarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Curtesti, judetul Botosani pentru anul 2017 29/05/2017
2017 34 Hotarare privind desemnarea comisiei de concurs respectiv de solutionare a contestatiilor, pentru ocuparea postului de consilier juridic in cadrul aparatului permanent al Consiliului local Curtești 29/05/2017
2017 35 Hotarare privind aprobarea unor masuri de intocmire a Nomenclatorului stradal al comunei Curtesti, judetul Botosani 29/05/2017
2017 36 Hotarare privind aprobarea tarifului aferent serviciului de colectare si transport deseuri municipale Zona IV Botosani 29/05/2017
Cum considerați activitatea primăriei comunei Curtești, în relația cu cetățenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 550
Euro4.7601RON
Dolar American4.2518RON
Lira Sterlina5.3997RON
Franc Elvetian4.2288RON
Aur175.8507RON