Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 76-100 din total: 277
AnNrFisierData
2018 50 Hotărâre privind transformare post 03/10/2018
2018 51 Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al localităților componente din comuna Curtești, județul Botoșani 29/11/2018
2018 52 Hotărâre pentru aprobarea documentației ,,Plan urbanistic zonal” 29/11/2018
2018 53 Hotărâre pentru aprobarea documentației ,,Plan urbanistic Detaliu” 29/11/2018
2018 54 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului unității administrativ-teritoriale Curtești în Adunarea Generală a Asociațiilor ADI ECOPROCES BOTOȘANI 29/11/2018
2018 55 Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 29/11/2018
2018 48 Hotărâre pentru aprobarea Devizului General Actualizat pentru obiectivul de investiție ,,Construire Cămin Cultural în localitatea Curtești, județul Botoșani” 19/09/2018
2018 56 Hotărâre privind stabilirea și sancționarea faptelor care constituie contravenții în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curățeniei și igienei publice, a circulației rutiere în comuna Curtești 28/12/2018
2018 57 Hotărâre privind casarea obiectelor de inventar care aparțin domeniului privat al comunei Curtești 28/12/2018
2018 58 Hotărăre privind aprobarea Devizului General Actualizat, respectiv a indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractului de achiziție pentru obiectivul de investiție "Înființare sisitem alimentare cu apă în comuna Curtești(sat Hudum, Mănăstirea Doamnei și Curtești) județul Botoșani" 28/12/2018
2018 59 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pe anul 2019-2020 28/12/2018
2018 60 Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile începând cu anul 2019,la nivelul comunei Curtești 28/12/2018
2018 61 Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni de interes local pentru anul 2019 pentru persoanele care beneficiază de ajutor social conform Legii 416/2001, a comunei Curtești 28/12/2018
2018 62 Hotărâre privind limitarea tonajului și a rulajului de viteză a autovehiculelor care circulă pe drumurile comunale 28/12/2018
2017 1 Hotarare pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului ,,Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Curtesti, judetul Botosani” 20/01/2017
2017 2 Hotarare privind instrumentarea proiectului ,,Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Curtesti, judetul Botosani” 20/01/2017
2017 3 Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 31/01/2017
2017 4 Hotarare pentru aprobarea Statului de personal al Scolii Gimnaziale nr. 1 Oraseni Deal, comuna Curtesti pe anul 2016-2017 31/01/2017
2017 5 Hotarare privind plata serviciilor de salubrizare, colectare, transport si depozitare 31/01/2017
2017 6 Hotarare privind aprobarea taxelor de colectare a deseurilor municipale pentru anul 2017 si aprobarea Acordului financiar 31/01/2017
2017 7 Hotarare privind aprobarea unei sume de bani de la bugetul local in vederea achitarii contravalorii serviciilor de salubrizare pentru institutiile publice, respectiv domeniul public si privat al comunei 31/01/2017
2017 8 Hotarare privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Curtesti 31/01/2017
2017 9 Hotarare pentru modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului local Curtesti nr. 31/14.11.2016 modificat prin Hotararea Consiliului local Curtesti nr. 37/09.12.2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati - DUPA ACTUALIZARE T.V.A. - si a contributiei U.A.T. Curtesti, reprezentand cofinantare din valoarea eligibila a proiectului 31/01/2017
2017 10 Hotarare pentru modificarea art. 2, Hotararea Consiliului local Curtesti nr. 32/14.11.2016, modificat prin Hotararea Consiliului local Curtesti nr. 38/09.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati DUPA ACTUALIZARE T.V.A. si a contributiei U.A.T. Curtesti, reprezentand cofinantare din valoarea eligibila a proiectului ,,Reabilitare si modernizare Scoala Primara nr.3 Oraseni Vale, comuna Curtesti judetul Botosani” 31/01/2017
2017 11 Hotarare pentru modificarea art. 2, Hotararea Consiliului local Curtesti nr. 33/14.11.2016, modificat prin Hotararea Consiliului local Curtesti nr. 39/09.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati DUPA ACTUALIZARE T.V.A. si a contributiei U.A.T. Curtesti, reprezentand cofinantare din valoarea eligibila a proiectului ,,Reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala Neculai Leon din comuna Curtesti judetul Botosani” 31/01/2017
Cum considerați activitatea primăriei comunei Curtești, în relația cu cetățenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 550
Euro4.7601RON
Dolar American4.2518RON
Lira Sterlina5.3997RON
Franc Elvetian4.2288RON
Aur175.8507RON