Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 76-100 din total: 237
AnNrFisierData
2017 27 Hotarare privind revocarea H.C.L. nr. 8/31.01.2017 01/01/2017
2017 28 Hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului local Curtești in Adunarea Generala a Asociatiilor A.D.I. ,,ECOPROCES” Botosani 30/03/2017
2017 29 Hotarare privind aprobarea organigramei, statutului de functii si de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Curtesti pentru anul 2017 27/04/2017
2017 31 Hotarare privind aprobarea Intelegerii de cooperare intre comuna Curtesti, judetul Botosani din Romania si Localitatea Hijdieni, raionul Glodeni din Republica Moldova 27/04/2017
2017 30 Hotarare pentru aprobarea corectarii unor erori materiale din anexa nr. 1 a H.C.L. nr.27/18.10.2016 privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Curtești, aprobat prin H.G. nr. 971/2002 - Anexa NR. 21 01/01/2017
2017 32 Hotarare privind aprobarea Contractelor-Cadru de inchiriere pentru suprafetele de pajiste aflate in domeniul privat al comunei Curtesti, judetul Botosani 04/05/2017
2017 33 Hotarare privind modificarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Curtesti, judetul Botosani pentru anul 2017 29/05/2017
2017 34 Hotarare privind desemnarea comisiei de concurs respectiv de solutionare a contestatiilor, pentru ocuparea postului de consilier juridic in cadrul aparatului permanent al Consiliului local Curtești 29/05/2017
2017 35 Hotarare privind aprobarea unor masuri de intocmire a Nomenclatorului stradal al comunei Curtesti, judetul Botosani 29/05/2017
2017 36 Hotarare privind aprobarea tarifului aferent serviciului de colectare si transport deseuri municipale Zona IV Botosani 29/05/2017
2017 37 Hotarare pentru aprobarea corectarii unor erori materiale 15/06/2017
2017 38 Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016 29/06/2017
2017 39 Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea licitatiilor in vederea inchirierii bunurilor proprietate publica sau privata a comunei Curtesti 29/06/2017
2017 40 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Curtesti 29/06/2017
2017 41 Hotarare privind stabilirea salariilor functiilor de demnitate publica 20/07/2017
2017 42 Hotarare privind aprobarea salariilor de baza pentru fiecare functie publica si contractuala 20/07/2017
2017 43 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017 20/07/2017
2017 44 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului propriu de aplicare a O.U.G nr. 21/31.08.2017 privind normele de gospodărire comunală la nivelul comunei Curtești 31/08/2017
2017 45 Hotărâre pentru aprobarea Planului urbanistic zonal din localitatea Curtești, zona Lebăda-Rai 31/08/2017
2017 46 Hotărâre pentru aprobarea Planului urbanistic zonal din localitatea Băiceni, comuna Curtești 31/08/2017
2017 47 Hotărâre pentru aprobarea Devizului general pentru realizarea obiectivului-Bază Sportivă în comuna Curtești 31/08/2017
2017 48 Hotărâre pentru instrumentarea proiectului de realizare a obiectivului-Bază Sportivă în comuna Curtești 31/08/2017
2017 49 Hotărâre pentru aprobarea obiectivului-Construire garaj 31/08/2017
2017 50 Hotărâre pentru organizarea și finanțarea de la bugetul local a activității culturale Festivalul Mărului, anul 2017 14/09/2017
2017 51 Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2017 14/09/2017
Cum considerați activitatea primăriei comunei Curtești, în relația cu cetățenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 520
Euro4.6658RON
Dolar American4.0493RON
Lira Sterlina5.3102RON
Franc Elvetian4.0769RON
Aur159.3087RON