Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 26-50 din total: 277
AnNrFisierData
2019 25 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018 privind obiectul de investiții "Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială nr. 1 Orășeni Deal din comuna Curtești, județul Botoșani" și a proiectului de act adițional la Contractul de execuție nr. 4709/09.05.2018 17/05/2019
2019 26 Hotărâre privind revocarea HCL nr. 23/17.05.2019 privind aprobarea Devizului General Actualizat conform OUG 114/2018 privind obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 3 Orășeni Vale din comuna Curtești, județul Botoșani’’ și a proiectului de act adițional la Contractul de execuție nr. 5137 din 23.05.2018 26/05/2019
2018 1 H O T Ă R Â R E actualizată, privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.”S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții,,Sală de sport școlară” comuna Curtești, sat Curtești, județul Botoșani 11/01/2018
2018 2 Hotărâre pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017 11/01/2018
2018 3 HOTĂRÂRE pentru stabilirea planului cu principalele acțiuni sau lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate în anul 2018, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 31/01/2018
2018 4 Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru angajații funcționari publici și contractuali din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Curtești, pentru anul 2018 31/01/2018
2018 5 Hotărâre actualizată cu modificări și completări privind indemnizația lunară de care beneficiază consilierii locali în anul 2018 31/01/2018
2018 6 Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2018 15/02/2018
2018 7 Hotărâre actualizată prin completarea inventarului cu bunurile care aparțin domeniului privat al comunei Curtești 28/02/2018
2018 8 Hotărâre privind completarea inventarului cu bunurile care aparțin domeniului public al comunei Curtești, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 971/2002-anexa nr. 21 28/02/2018
2018 9 Hotărâre privind transmiterea dreptului de uz și de servitute a unei suprafețe de 49 m² din proprietatea publică a comunei Curtești, către SC DELGAZ GRID 28/02/2018
2018 10 Hotărâre pentru stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul UAT Curtești 28/02/2018
2018 11 Hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere a pășunii aflate în proprietatea privată a comunei Curtești, județul Botoșani 28/02/2018
2018 12 HotărĂąre pentru constatarea Ăźncetării mandatului de viceprimar al comunei Curtești, a domnului Vițel Dumitru 16/03/2018
2018 13 HotărĂąre privind alegerea viceprimarului comunei Curtești, județul Botoșani 16/03/2018
2018 14 Hotărùre privind rectificarea bugetului pentru anul 2018 16/03/2018
2018 15 Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și realizarea investiției ,,Construire Cămin Cultural în localitatea Curtești, comuna Curtești, județul Botoșani” 18/04/2018
2018 16 Hotărâre pentru rectificarea bugetului local pentru anul 2018 18/04/2018
2018 17 Hotărâre pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a compartimentului public de Asistență Socială la nivelul U.A.T. Curtești, județul Botoșani 27/04/2018
2018 18 Hotărâre privind completarea inventarului cu bunurile care aparțin domeniului public al comunei Curtești, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 971/2002 - anexa nr. 21 27/04/2018
2018 19 Hotărâre privind aprobarea începerii procedurilor de achiziție în vederea efectuării reparațiilor necesare la sediul ,,Primăriei” 27/04/2018
2018 20 Hotărâre privind aprobarea contractelor de atribuire directă a pășunii, din domeniul privat al comunei Curtești, județul Botoșani 27/04/2018
2018 21 Hotărâre pentru aprobarea susținerii financiare a Asociației ,,Club Sportiv Unirea Curtești” pe anul 2018 27/04/2018
2018 22 Hotărâre pentru aprobarea documentației ,,Plan Urbanistic Zonal” în localitatea Hudum 27/04/2018
2018 23 Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Curtești, jud. Botoșani, pe anul 2018 27/04/2018
Cum considerați activitatea primăriei comunei Curtești, în relația cu cetățenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 550
Euro4.7601RON
Dolar American4.2518RON
Lira Sterlina5.3997RON
Franc Elvetian4.2288RON
Aur175.8507RON