Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 272
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2019 1 Hotărâre privind acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018 31/01/2019
2019 2 Hotărâre privind eleborarea studiului de fezabilitate "Șoseaua de centură a municipiului Botoșani prin Curtești" 31/01/2019
2019 3 Hotărâre privind schimbarea destinației, prin desființare, a grădiniței de copii din sat Orășeni-Deal, comuna Curtești 31/01/2019
2019 4 Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Curtești județul Botoșani, pe anul 2019 31/01/2019
2019 5 Hotărâre privind amplasarea unui număr de 8 stații de autobuz pe terenurile din domeniul public al comunei Curtești 31/01/2019
2019 6 Hotărâre privind aprobarea încheierea și semnarea contractului-cadru de închiriere pentru suprafața de pajiște aflată în domeniul privat al comunei Curtești 28/02/2019
2019 7 Hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale 28/02/2019
2019 8 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local Curteștiîn Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. AQUA BOTOȘANI pentru aprobarea modificării prețului 28/02/2019
2019 9 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local Curtești în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. ECOPROCES în vederea aprobării actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii 28/02/2019
2019 10 Hotărâre privind alocarea unei sume de bani de la bugetul local în vederea achitării contravalorii serviciilor de salubrizare pentru instituțiile publice, respectiv domeniul public și privat al comunei 28/02/2019
2019 11 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație utilizate în cadrulaparatului de specialitate al primarului, valabile până la aprobarea bugetului local pentru anul 2019 28/02/2019
2019 12 Hotărâre privind aprobarea amplasării rețelei de gaze naturale pe raza satelor Hudum Mănăstirea Doamnei și Agafton pe teritoriul din domeniul privat al comunei Curtești pentru realizarea obiectului de investiție Înființarea rețele de aducțiune Gaze naturale presiune redusă în localitățile Hudum , Mănăstirea Doamnei și Agafton, în comuna Curtești județul Botoșani 28/02/2019
2019 13 Hotărâre privind aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici penytru realizarea obiectului de investiții Realizare bază sportivă în comuna Curtești 28/02/2019
2019 14 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unei suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Curtești județul Botoșani 28/02/2019
2019 15 Hotărâre privind aprobarea acoperirii cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a anului curent din excedentul anului precedent 12/03/2019
2019 16 Hotărâre privind efectuarea unui schimb de teren între UAT Curtești și numiții Simion Petru și Simion Elena 25/03/2019
2019 17 Hotărâre privind aprobarea salariilor funcțiilor de demnitate publică la nivelul comunei Curtești, valabil începând cu anul 2019 29/03/2019
2019 18 Hotărâre privind declararea perioadei de 1 aprilie-30 aprilie 2019 luna curățeniei 29/03/2019
2019 19 Hotărâre privind aprobarea regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Curtești 29/03/2019
2019 20 Hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 12/04/2019
2019 21 Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație, din aparatul propriu al primarului și al Consiliului local Curtești, valabil începând cu anul 2019 12/04/2019
2019 22 Hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale aplicabile în anul 2020 la nivelul comunei Curtești 12/04/2019
2018 1 H O T Ă R Â R E actualizată, privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.”S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții,,Sală de sport școlară” comuna Curtești, sat Curtești, județul Botoșani 11/01/2018
2018 2 Hotărâre pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017 11/01/2018
2018 3 HOTĂRÂRE pentru stabilirea planului cu principalele acțiuni sau lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate în anul 2018, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 31/01/2018
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
Cum considerați activitatea primăriei comunei Curtești, în relația cu cetățenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 549
Euro4.7581RON
Dolar American4.2268RON
Lira Sterlina5.4956RON
Franc Elvetian4.1488RON
Aur173.0752RON